Google+
Medias studio - Twój cyfrowy świat
 
Cyfryzacja, skanowanie, kopiowanie, przegrywanie, renowacja audio, wideo, foto
Ta strona, oraz jej podstrony wykorzystuje cookies wyłącznie w celach statystycznych.
Sprawdź do czego służą pliki cookies, i jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce.
 
 

 
 
 
 
    Renowacja nagrań z kaset wideo. Naprawa uszkodzonych kaset wideo.
 
    + naprawiamy mechanicznie uszkodzone kasety wideo
    + redukujemy defekty obrazu i dźwięku (nie wszystkie, czytaj dalej)
    + usuwamy pleśń (biały nalot), kurz i utlenioną warstwę taśmy
    + łączymy zerwaną taśmę
    + nie naprawiamy uszkodzonej mechanicznie taśmy (zdeformowana taśma)
    + nie odzyskujemy skasowanych nagrań wideo   
  
          
 
   Przykład naprawy nagrania zapisanego na kasecie VHS.
   Defekt wynikał z wadliwego ustawienia mechaniki sprzętu nagrywającego KLIKNIJ
   Sposób klejenia zerwanej taśmy VHS: KLIKNIJ
 
 
   Problem jakości nagrań wideo dotyczy głównie:
   kaset VHS, VHS C, S VHS, Hi 8, Video 8.
 
   Niska jakość nagrań zapisanych na w/w nośnikach
   wynika ze standardu w jakim zostały zapisane.
   Starym analogowym sposobom zapisu daleko
   do współczesnych formatów DVD, HD, Full HD czy 4K.
 
   Podstawowa przyczyna to rozdzielczość.
   To ona sprawia że stare nagrania VHS czy Hi8 nie są
   tak szczegółowe jak np. obraz TV HD.
   Póki co, nie ma sposobu na takie przerobienie starych
   nagrań aby zbliżyć się do tych jakości obrazu,
   jakie oferują płyty Blu ray czy TV HD.
 
   Renowacja nagrań wideo zapisanych na w/w kasetach
   polega na usunięciu (w miarę możliwości) defektów
   spowodowanych upływającym czasem, naprawie
   usterek mechanicznych kasety, korekcie niektórych
   parametrów obrazu, odszumieniu (audio i wideo),
   oraz naprawie wad obrazu wynikających z problemów
   mechanicznych sprzętu zapisującego (nie wszystkich).
 
   Nie zawsze osiągnięcie zadowalających efektów jest możliwe.
   Przykładem może być nagranie wielokrotnie kopiowane. Każda kolejna kopia analogowego nagrania oznacza
   pogorszenie jakości obrazu dźwięku. Próby osiągnięcia jakości oryginału są z góry skazane na niepowodzenie.
 
   Nie ma również sposobu na odzyskanie skasowanego nagrania lub przywrócenie gładkiej powierzchni taśmie
   która została wciągnięta i zmięta przez mechanikę uszkodzonego magnetowidu lub kamery.
 
   Kilka słów o wadach obrazu będących efektem usterek mechanicznych.
   Ten problem może dotyczyć każdego rodzaju kaset wideo (również digital 8 i mini DV).
 
   Zdarza się, że trafia do nas nagranie, które można prawidłowo odtworzyć
   tylko na sprzęcie na którym zostało zapisane.
   Na innych urządzeniach, mimo zgodności standardów obraz jest wadliwy.
   Przyczyną takiego stanu rzeczy jest usterka mechaniczna urządzenia nagrywającego.
   Może być spowodowana samoistnym rozregulowaniem (Sony, Canon, Hi 8, mini DV) lub nieprawidłową naprawą
   (wszystkie rodzaje kaset wideo).
   Co zrobić jeśli nie ma już magnetowidu lub kamery która zapisała nagranie?
   Mamy na to sposób.
   Wyjątkiem jest sytuacja kiedy uszkodzona mechanika powodowała cykliczne (co kilka, kilkanaście sekund),
   radykalne zmiany sposobu prowadzenia taśmy w czasie rejestracji jednego nagrania
   
   Poza w/w problemami są też te najbardziej charakterystyczne dla analogowych, amatorskich nagrań wideo:
   + zakurzona lub utleniająca się taśma (powoduje okresowe śnieżenie obrazu, do zaniku włącznie, VHS, VHS C, S VHS, Hi 8, V 8)
   + pleśń (jak dotąd tylko VHS, VHS C, S VHS, stan na 2015r)
   + przerwy w nagraniu (wszystkie rodzaje kaset)
   + zerwana taśma, uszkodzona mechanika kasety (wszystkie rodzaje kaset)
 
   Jeszcze kilka uwag o przegrywaniu kaset wideo.
   W większości przypadków, osoby zlecające nam digitalizację kaset, są przekonane że nagranie nie ma żadnych
   wad. Obudowa w całości, taśma nie zerwana, kaseta od lat nieużywana, więc pewnie wszystko w porządku.
   Otóż NIE. Oczywiście są takie przypadki, może 20 - 30%. Jednak większość nagrań ma naturalne wady wynikające
   z wieku i jakości nośnika. To kurz i utleniająca się warstwa taśmy. Jak już wspomnieliśmy wcześniej,
   powodują one zabrudzenie końcówek wizyjnych głowicy, i w konsekwencji śnieżenie lub zupełny zanik obrazu.
   Nie wystarczy sprawdzić kilku minut nagrania i stwierdzić że jest dobrze. Uszkodzony (zabrudzony lub utleniony)
   fragment taśmy może się pojawić w dowolnym miejscu. Bywa że takich miejsc na taśmie jest kilka, a nawet
   kilkanaście (dotyczy przede wszystkim najstarszych kaset wideo: VHS, VHS C, S VHS). 
   Jak temu zaradzić? Kasety należy odpowiednio przygotować do digitalizacji (przegrywania). 
 
   Kolejny częsty problem to przerwy w nagraniu. Źle rozpoczęta kolejna sesja, wgrany przypadkowo
   zbędny materiał wideo (np. fragment programu TV), i wspomnienia przegrane ,jak leci" nie dają
   oczekiwanej radości. To nie są rzadkie przypadki. Te problemy dotyczą większości amatorskich
   nagrań zapisanych na  kasetach: VHS, S VHS, VHS C, Hi 8, Video 8, sporadycznie digital 8 i mini DV.

    Powyższe informacje zostały oparte na wieloletnim doświadczeniu w odzyskiwaniu, odnawianiu i archiwizacji nagrań wideo.