Google+
Medias studio - Twój cyfrowy świat
 
Cyfryzacja, skanowanie, kopiowanie, przegrywanie, renowacja audio, wideo, foto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przegrywanie, kopiowanie, cyfryzacja, renowacja kaset wideo:
VHS, VHSc, sVHS, Hi8, Video 8, Digital 8, mini DV (SD i HD)
 
Przegrywanie, kopiowanie kaset mini DV (SD i HD), Digital 8 (kasety cyfrowe)
12 zł/h plik, 14 zł/h DVD
Przegrywanie, kopiowanie kaset VHS, VHSc, sVHS, Hi8, Video 8 (kasety analogowe)
18 zł/h plik, 20 zł/h DVD
Podział na sceny i usuwanie przerw (kasety analogowe, przegranie w cenie)
35 zł/h
Kopia DVD
5 zł/szt
Klejenie zerwanej taśmy VHS, VHSc, sVHS, Hi8, Video 8, Digital 8, mini DV
15 zł/szt
Usuwanie pleśni (biały nalot) z kaset VHS, VHSc, sVHS
10-30 zł/kaseta
Cyfrowy retusz nagrań wideo
50-200 zł/h
 
Pliki z kaset analogowych mają ustalony początek i koniec oraz przycięte krawędzie.
Do każdego nagrania zapisanego na płycie DVD dołączamy plik (na życzenie).
 
 
 
Przegrywanie, kopiowanie taśm i kaset magnetofonowych oraz kaset z dyktafonów i aut. sekretarek
 
Przegranie, kopiowanie szpulowej taśmy magnetofonowej 1/4"
25 zł/h
Przegranie, kopiowanie kasety MC (aut. sekretarki, dyktafony)
25 zł/h
Przegranie, kopiowanie kasety magnetofonowej CC (zwykła kaseta magnetofonowa)
20 zł/h
Klejenie zerwanej taśmy (szpula, kaseta)
10 zł/szt
Cyfrowa obróbka nagrań z taśm i kaset magnetofonowych
do uzgodnienia
Kopia nagrania na płycie CD
5 zł/szt

 
 
Skanowanie slajdów (przeźroczy), negatywów, fotografii, zdjęć RTG, dokumentów, filmów 8mm/super 8 mm
 
Skanowanie slajdów i negatywów 35 mm w rozdz. 2200 dpi (bez czyszczenia)
70 gr/szt
Skanowanie slajdów i negatywów 35 mm w rozdz. 2200 dpi (z czyszczeniem*)
1.20 zł/szt
Skanowanie slajdów i negatywów 35 mm w rozdz. 3200 dpi (bez czyszczenia)
1 zł/szt
Skanowanie slajdów i negatywów 35 mm w rozdz. 3200 dpi (z czyszczeniem*)
1,80 zł/szt
Skanowanie slajdów i negatywów średnioformatowych w rozdz. 1200 dpi (bez czyszczenia)
1.2 zł/szt
Skanowanie slajdów i negatywów średnioformatowych w rozdz. 1200 dpi (z czyszczeniem*)
2 zł/szt
Skanowanie slajdów i negatywów średnioformatowych w rozdz. 2200 dpi (bez czyszczenia)
2.2 zł/szt
Skanowanie slajdów i negatywów średnioformatowych w rozdz. 2200 dpi (z czyszczeniem*)
3.40 zł/szt
Skanowanie zdjęć RTG w rozdzielczości 600 dpi (maksymalny rozmiar źródła 200 x 250 mm)
10 zł/szt
Skanowanie klasycznych fotografii (zdjęć, odbitek) w rozdzielczości 600 dpi
80 gr/szt
Skanowanie dokumentów (maks. rozmiar źródła A4) rozdzielczość 200 dpi  (maks. 2200 dpi)
60 gr/szt
Skanowanie dokumentów (maks. rozmiar źródła A3) rozdzielczość 200 dpi  (maks. 900 dpi)
1 zł/szt
Skanowanie filmu 8mm i super 8 mm HD (bez cyfrowego retuszu)
8 zł/min
Skanowanie filmu 8 mm i super 8 mm HD (z cyfrowym retuszem)
14 zł/min
 


* Skanowanie z czyszczeniem (Digital ICE):
kombinacja sprzętowo-programowego systemu automatycznego usuwania defektów(kurz, rysy, plamki)
przy użyciu podczerwieni. Metoda bardzo skuteczna. Wymaga dwukrotnego skanowania.
Działa tylko z kolorowymi slajdami i negatywami.
 
Skanowanie slajdów, negatywów, fotografii, dokumentów i zdjęć RTG możemy wykonać w rozdzielczości do 6400 dpi.
 
Cena retuszu, renowacji manualnej i cyfrowej slajdów, negatywów, zdjęć, dokumentów, ustalana jest indywidualnie.
 
Podane wyżej ceny podlegają negocjacji przy większych zleceniach.
 
Inne, nie ujęte w cenniku czynności/usługi wyceniamy indywidualnie.

Cennik obejmuje tylko najczęściej wykonywane usługi.
 
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.