Google+
Medias studio - Twój cyfrowy świat
 
Cyfryzacja, skanowanie, kopiowanie, przegrywanie, renowacja audio, wideo, foto
 

 

          
 
Przegrywanie kaset wideo za pomocą VIDEO GRABBERA
                                                                 
 
  Sposób dotyczy cyfryzacji analogowych kaset wideo: VHS, VHSc, sVHS, Video 8, Hi 8 za pomocą grabbera.
  Opisana metoda jest prosta i nie wymaga dużych nakładów finansowych.
  Jakość cyfryzacji zależy głównie od jakości grabbera.
 
  Niezbędny sprzęt:
  - magnetowid, odtwarzacz wideo lub kamera
  - video grabber
  - komputer stacjonarny lub laptop
 
 
  Podstawowe informacje.
 
  Magnetowid, odtwarzacz, kamera
 
  Należy użyć sprzętu, który odpowiada standardem kasecie, którą chcemy przegrać:
  - magnetowid lub kamera VHS dla kasety VHS
  - magnetowid lub kamera sVHS dla kaset sVHS i VHS
  - magnetowid lub kamera Video 8/Hi 8 dla kasety Video 8/Hi 8
  Kasetę VHSc można uruchomić w kamerze VHSc, lub wykorzystując odpowiedni adapter w magnetowidzie VHS.
 
 
  Ważne
  
  Kasetę VHS lub VHSc zapisaną w formacie LP uruchomimy tylko w bardziej zaawansowanym magnetowidzie.
  Proste modele mogą nie mieć tej możliwości.
 
  Należy też pamiętać aby magnetowid bądź kamera odtwarzały standard wideo
  w którym została zapisana kaseta (PAL, SECAM, NTSC).

 
  Bardzo ważne
 
  Magnetowid lub kamera muszą być w pełni sprawne.
  Wadliwy sprzęt może bezpowrotnie uszkodzić cenne nagrania.
  Defekty magnetowidów i kamer, biorąc pod uwagę ich wiek, nie należą do rzadkości.
 
 
  Video grabber
 
 
 
 
  Video grabber jest przetwornikiem analogowo - cyfrowym.
  Zamienia analogowy sygnał audio/wideo z kamery lub magnetowidu na ciąg zer i jedynek zrozumiały dla komputera.
  Cena tego urządzenia nie przekracza zazwyczaj kilkudziesięciu zł.
  Jest wyposażony w zestaw gniazd do podłączenia magnetowidu, wtyk USB do komunikacji z PC
  oraz prosty program do przechwytywania i edycji nagrań.