Google+
Medias studio - Twój cyfrowy świat
 
Cyfryzacja, skanowanie, kopiowanie, przegrywanie, renowacja audio, wideo, foto
 
 
 

Renowacja nagrań z kaset wideo
Naprawa uszkodzonych kaset wideo
 

 
 
 
 
    naprawiamy mechanicznie uszkodzone kasety wideo
    wykonujemy cyfrowy retusz obrazu i dźwięku
    usuwamy pleśń (biały nalot), kurz i utlenioną warstwę taśmy
    łączymy zerwaną taśmę
    nie naprawiamy zdeformowanej taśmy
    nie odzyskujemy skasowanych nagrań wideo   

 
 
 
 
   Problem niskiej jakości nagrań wideo dotyczy głównie
   kaset VHS, VHS C, S VHS, Hi 8, Video 8.
 
   O jakości nagrań zapisanych na w/w nośnikach
   decyduje standard zapisu oraz jakość sprzętu rejestrującego.
 
   Starym, analogowym sposobom zapisu daleko
   do współczesnych formatów i sprzętów.
 
   Podstawowa przyczyna to rozdzielczość.
   To ona sprawia że stare nagrania VHS czy Hi8 nie są
   tak szczegółowe jak np. obraz TV HD.
   Póki co, nie ma sposobu na takie przerobienie starych
   nagrań aby zbliżyć się do tych jakości obrazu,
   jakie oferują płyty Blu ray czy TV HD.
 
   Renowacja analogowych nagrań wideo
   polega głownie na redukcji szumu obrazu (wygładzeniu),
   delikatnym podniesieniu ostrości
   oraz poprawieniu jakości ścieżki dźwiękowej.
   
 
 
 
 
   Nie zawsze osiągnięcie zadowalających efektów jest możliwe.
   Przykładem może być nagranie wielokrotnie kopiowane. Każda kolejna kopia analogowego nagrania oznacza
   pogorszenie jakości obrazu i dźwięku. Próby osiągnięcia jakości oryginału są z góry skazane na niepowodzenie.
 
   Nie ma również sposobu na odzyskanie skasowanego nagrania lub przywrócenie gładkiej powierzchni taśmie
   która została wciągnięta i zmięta przez mechanikę uszkodzonego magnetowidu lub kamery.
 
 
   O wadach obrazu będących efektem usterek mechanicznych.
 
   Zdarza się, że trafia do nas nagranie, które można prawidłowo odtworzyć
   tylko na sprzęcie na którym zostało zapisane.
   Na innych urządzeniach, mimo zgodności standardów obraz jest wadliwy.
   Przyczyną takiego stanu rzeczy jest usterka mechaniczna urządzenia które zapisało nagranie.
   Może być spowodowana samoistnym rozregulowaniem mechaniki lub nieprawidłową naprawą.

   Co zrobić jeśli nie ma już magnetowidu lub kamery która zapisała nagranie?

   Mamy na to sposób.

   Wyjątkiem jest sytuacja kiedy uszkodzona mechanika powodowała cykliczne,
   radykalne zmiany sposobu prowadzenia taśmy w czasie rejestracji.
 
   Problemy mechaniczne najczęściej występujące to:
   zakurzona lub zabrudzona taśma, pleśń, zerwana taśma, uszkodzona mechanika kasety.

   Na takie kłopoty też mamy sposoby.
 
 
   W większości przypadków, osoby zlecające cyfryzację kaset, są przekonane że nagranie nie ma żadnych
   wad. Obudowa w całości, taśma nie zerwana, kaseta od lat nieużywana, więc pewnie wszystko w porządku.
   Oczywiście są takie przypadki, może 20 - 30%. Jednak większość nagrań ma naturalne wady wynikające
   z wieku i jakości nośnika. To kurz, zabrudzenia i utleniająca się warstwa taśmy. Jak już wspomnieliśmy wcześniej,
   powodują one zabrudzenie końcówek wizyjnych głowicy, i w konsekwencji śnieżenie lub zupełny zanik obrazu.
   Nie wystarczy sprawdzić kilku minut nagrania i stwierdzić że jest dobrze. Uszkodzony (zabrudzony lub utleniony)
   fragment taśmy może się pojawić w dowolnym miejscu. Bywa że takich miejsc na taśmie jest kilka, a nawet
   kilkanaście (dotyczy przede wszystkim najstarszych kaset wideo: VHS, VHS C, S VHS). 
   Jak temu zaradzić? Kasety należy odpowiednio przygotować do cyfryzacji (przegrywania). 
 
   Kolejny częsty problem to przerwy w nagraniu. Źle rozpoczęta kolejna sesja, wgrany przypadkowo
   zbędny materiał wideo (np. fragment programu TV), i wspomnienia przegrane ,jak leci" nie dają
   oczekiwanej radości. To nie są rzadkie przypadki. Te problemy dotyczą większości amatorskich
   nagrań zapisanych na  kasetach: VHS, S VHS, VHS C, Hi 8, Video 8.

   Z większością opisanych problemów można sobie poradzić, stosując odpowiednie metody naprawcze.   Przykład naprawy nagrania zapisanego na kasecie VHS.
   Defekt wynikał z wadliwego ustawienia mechaniki sprzętu nagrywającego KLIKNIJ
   Sposób klejenia zerwanej taśmy VHS: KLIKNIJ