Digitalizacja wideo audio foto      Rodzaje kaset wideo


Najpopularniejsze kasety wideo


kasety wideo


VHS / SVHS

Pierwsza od lewej to kaseta VHS / SVHS.
To niekwestionowany KRÓL domowych (i nie tylko) archiwów wideo.
Standard VHS został opracowany przez firmę JVC w roku 1976.
Kasety pozwalały zapisać 30, 45, 60, 90, 120, 180, 195, 240 lub 300 minut nagrań (z prędkością SP, 2.239 cm/s, PAL).

Cyfryzacja, przegrywanie kaset VHS / SVHS.

Kasety VHS są trwałe i dobrze znoszą upływ czasu.
Obudowa i wewnętrzne elementy mechaniczne nie ulegają samoistnym uszkodzeniom.

Jakie problemy można napotkać podczas przegrywania kaset VHS?:

- zerwana taśma
- utleniona warstwa magnetyczna (brudząca taśma)
- pleśń (biały nalot na taśmie)
- niekompletna mechanika
- zapis wykonany na wadliwym mechanicznie lub elektronicznie sprzęcie
- wielokrotna kopia nagrania

Zerwana taśma kasety VHS nie jest problemem.
Usterkę można usunąć szybko i małym kosztem.

Utleniona warstwa magnetyczna taśmy VHS objawia się ciągłym brudzeniem końcówek wizyjnych magnetowidu.
Obraz jest wówczas zakłócony lub zupełnie nieczytelny.
Defekt da się usunąć lub zminimalizować, stosując mechaniczne czyszczenie taśmy.

Pleśń (biały nalot) powstaje na skutek długotrwałego kontaktu kasety VHS z wilgocią.
Problem można usunąć. W większości przypadków udaje się odzyskać nagranie.
Bywają sytuacje, kiedy pleśń poczyniła spustoszenie w zapisie. Wówczas odzyskanie zapisu jest raczej nie możliwe.


Niekompletna mechanika kasety VHS.
To nie jest problem. Mamy wszystkie niezbędne części mechaniczne.

Zapis wykonany wadliwym sprzętem.
VHS został zapisany uszkodzonym, lub nieprofesjonalnie naprawionym sprzętem.
Kaseta jest poprawnie odtwarzana tylko na urządzeniu które dokonało zapisu. Co zrobić jeśli tego sprzętu już nie ma?
Należy wykonać mechaniczną / elektroniczną kopię urządzenia które dokonało rejestracji.

Wielokrotna kopia nagrania VHS.
Kopia nagrania analogowego zawsze jest gorszej jakości.
Nie znamy sposobu, aby z drugiej lub trzeciej kopii uzyskać jakość oryginału.


Video 8 / Hi8, Digital 8

Kaseta druga od lewej. Wszystkie trzy rodzaje mają identyczną obudowę.
Standard Video 8 został opracowany przez kilka firm m.in. Kodak, Canon, Sony. Na rynku debiutował w 1984 r.

Standard Hi8 jest rozwinięciem Video 8. Charakteryzuje się głównie wyższą rozdzielczością obrazu (400 lini)
oraz zapisem dźwięku stereo. Wprowadzony na rynek przez firmę Sony w 1989 r.

Standard Digital 8 jest następcą formatu Hi8. Cyfrowy zapis obrazu i dźwięku. Wprowadzony na rynek przez Sony w 1999 r.

Przegrywanie, kopiowanie kaset Video 8, Hi8, Di8

Trwała mechanika kaset. Prosta wewnętrzna budowa. Niewielkie wymiary i waga.

Jakie problemy można napotkać podczas przegrywania / kopiowania?:

- zerwana taśma
- utleniona warstwa magnetyczna (brudząca taśma)
- niekompletna mechanika
- zapis wykonany na wadliwym mechanicznie lub elektronicznie sprzęcie
- sklejone zwoje taśmy

Opisane usterki dotyczą najczęściej kaset Video 8 i Hi8.
Wszystkie defekty, z wyjątkiem sklejonych zwojów taśmy, można usunąć podobnymi metodami jak w przypadku kaset VHS.

Sklejone zwoje taśmy.
 Problem pojawia się rzadko, i dobrze, bo nie znamy skutecznego sposobu naprawy.
Polega on na tym, że poszczególne zwoje taśmy zostają ze sobą złączone. Taśma nie może się swobodnie rozwijać.
Przyczyną są prawdopodobnie warunki przechowywania (np. wilgoć) oraz jakość samej kasety.
Próba uruchomienia takiego nośnika, skutkuje zerwaniem taśmy. Oczywiście taśmę można skleić.
Po ponownej próbie uruchomienia następuje zerwanie w innym miejscu. Bywa, że nie cała taśma jest uszkodzona.
Wówczas można odzyskać część nagrania.

VHSC / SVHSC

Kaseta trzecia od lewej.
Mniejsza wersja kasety VHS. Wprowadzona na rynek przez firmę JVC w 1982 r.
Kasety pozwalały zapisać nagranie o długości 30, 45 lub 60 min. (z prędkością SP, 2.239 cm/s, PAL).
Sposób zapisu i jakość nagrań z niego wynikająca, jest identyczna jak w przypadku kaset VHS.
Problemy jakie można napotkać podczas cyfryzacji, są takie jak dla kaset VHS. 

Mini DV / mini DV HD

Kaseta pierwsza z prawej.
Standard wprowadzony na rynek przez firmę Sony w 1995 r.
Cyfrowy zapis obrazu i dźwięku. Przyzwoita jakość, najlepsza z opisywanych kaset (zwłaszcza mini DV HD).

Kopiowanie kaset mini DV / mini DV HD

Mechanika kasety trwała i prosta. Taśma bardzo delikatna, wrażliwa na czynniki mechaniczne.

Kasety sprawiające najmniej problemów.
Zdarza się zerwana lub uszkodzona taśma, niekompletna obudowa i pixeloza.
Problemy mechaniczne da się naprawić, taśmę skleić ew. usunąć uszkodzony fragment.
Gorzej jeśli nagranie zostało wykonane kamerą, która miała zabrudzoną głowicę wizyjną.
Szans na odzyskanie takiego nagrania raczej nie ma. To jednak rzadkie przypadki.Większość kaset wideo, mimo upływu lat, działa poprawnie.
Z naszego doświadczenia wynika że tylko 2-5% nośników wymaga działania serwisowego.