Google+
Medias studio - Twój cyfrowy świat
 
Cyfryzacja, skanowanie, kopiowanie, przegrywanie, renowacja audio, wideo, foto
 
 
Ta strona, oraz jej podstrony wykorzystuje cookies wyłącznie do celów statystycznych.
Sprawdź do czego służą pliki cookies, i jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce.
 
 

 
 
 
 
 
    Cyfryzacja, renowacja, archiwizacja i naprawa
    nośników audio, wideo, foto
 
    Przegrywamy, kopiujemy i odnawiamy nagrania z kaset wideo,
    kaset i taśm magnetofonowych, filmów 8 i 16 mm.
    Skanujemy i wykonujemy retusz slajdów, negatywów, zdjęć,
    zdjęć na szkle, zdjęć RTG, dokumentów, starych fotografii.
    Montujemy nagrania wideo i audio. 
 
    -  skanujemy slajdy i negatywy (max. 200 x 250 mm)
    -  skanujemy zdjęcia RTG (max. 200 x 250 mm)
    -  skanujemy slajdy i negatywy na szkle (max. 200 x 250 mm)
    -  skanujemy fotografie i dokumenty do A3
    -  skanujemy filmy 8 mm i super 8mm (720p)
    -  skanujemy pojedyncze klatki filmów:
        8 mm, super 8 mm, 16 mm, 35 mm i 70 mm (IMAX)
    -  odnawiamy chemicznie i cyfrowo skanowane materiały

 
 
      -  skanujemy, przegrywamy i odnawiamy cyfrowo filmy 8 mm, super 8 mm
      -  przegrywamy, kopiujemy kasety wideo: VHS, VHS C, S VHS, Video 8, Hi 8 (PAL, SECAM, MESECAM, NTSC)
      -  kopiujemy kasety digital 8, mini DV, mini DV HD (PAL, NTSC)
      -  przegrywamy kasety i taśmy magnetofonowe (magnetofony, sekretarki, dyktafony)
      -  archiwizujemy, kopiujemy nagrania z nośników MD, DAT, DVD, DVD DL, mini DVD, CD i innych
 
 
      -  odnawiamy chemicznie i cyfrowo: slajdy, negatywy, filmy 8 mm, stare fotografie (kurz, pleśń, rysy)
      -  naprawiamy uszkodzone kasety wideo, kasety i taśmy magnetofonowe (defekty mechaniczne, pleśń, inne)
      -  oczyszczamy i odnawiamy nagrania z kaset wideo, kaset i taśm magnetofonowych, dyktafonów
 
      -  wykonujemy złożony montaż wideo i audio z wykorzystaniem różnorodnych nośników źródłowych 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Co zrobić z nagraniem wideo, audio i skanami nośników fotograficznych.
 
 Nagrania zapisane na kasetach wideo można:
   - zapisać jako zwykłe DVD (DVD video) bez ingerencji w nagranie, czyli "tak jak leci*"
   - zapisać jako plik wideo, bez ingerencji w nagranie (j.w)
   - poddać obróbce polegającej na usunięciu przerw, redukcji szumu obrazu i dźwięku
   - podzielić na tematy, sceny, daty
   - naprawić poprzez usunięcie kurzu, pleśni i innych defektów.
 
  Nagrania zapisane na kasetach i taśmach magnetofonowych można:
   - zapisać jako zwykłe Audio CD podobnie jak w przypadku kaset wideo "tak jak leci"
   - zapisać jako plik audio "tak jak leci"
   - podzielić na fragmenty, utwory, zredukować szum, poprawić jakość, wykonać montaż.
 
  Skanowanie kolorowych negatywów i slajdów można:
    - wykonać w wersji podstawowej (bez oczyszczania)
    - skanować z użyciem digital ICE (usuwa większość wynikających z upływu czasu defektów)
    - wykonać manualny, zaawansowany retusz
    - poddać chemicznej renowacji (dot. gł. pleśni)
    - poddać cyfrowemu retuszowi (szum, ziarno, ostrość).
  Skanowanie czarno - białych (skala szarości) slajdów, negatywów, zdjęć można:
    - wykonać w wersji podstawowej (bez oczyszczania)
    - odnowić, poprawić stosując metody chemiczne i ręczny cyfrowy retusz (nie działa automatyka digital ICE).
  Skanowanie, przegrywanie, kopiowanie filmów 8 mm, super 8 mm można:
    - zrealizować w wersji podstawowej (tylko skan)
    - oczyścić chemicznie, cyfrowo usunąć ziarno filmu, poprawić parametry obrazu.
 
  Po wykonaniu cyfryzacji, kopiowania, przegrywania, skanowania zawartość możemy:
    - zapisać na DVD, DVD M, DVD DL, mini DVD, CD, Blu Ray, HDD, karcie pamięci lub przesłać na serwer.
 
  * Najprostszy sposób kopiowania kaset wideo oraz kaset i taśm magnetofonowych. Polega na zgraniu całej zawartości,
     od początku do końca i nie obejmuje wyszukiwania nagrań oraz usuwania przerw i innych defektów.
     Biorąc pod uwagę wiek nośników źródłowych oraz różne warunki przechowywania, stan techniczny nagrań
     może być daleki od oczekiwań. Podejmując decyzję o cyfryzacji warto rozważyć nieco droższy
     ale bardziej zaawansowany, dający lepsze efekty sposób kopiowania nagrań.
 

                              

 
  Więcej o przegrywaniu, kopiowaniu, cyfryzacji i naprawie kaset wideo.
 
 
   Przegrywamy kasety VHS, VHS C, S VHS, Hi 8, Video 8, Digital 8, mini DV, mini DV HD.
   Pracujemy z nagraniami w standardzie: PAL, SECAM, MESECAM, NTSC.
 
   Naprawiamy uszkodzone kasety VHS, VHS C, S VHS, Hi8, Video 8, Digital 8, mini DV:
   - zerwana taśma, uszkodzona mechanika kasety
   - pleśń, grzyb i inne zabrudzenia (skuteczność naprawy zależy od stopnia degradacji kasety)
   - defekty obrazu i dźwięku (nie wszystkie !)
   - wykonujemy wtórny montaż pamiątkowych nagrań  
 
  -
  Na życzenie nagrania wideo możemy poddać obróbce polegającej na usunięciu zbędnych fragmentów,
  redukcji szumu wideo i audio, korekcie parametrów obrazu, dodaniu napisów, efektów itp.
  Nagranie z kasety VHS (lub innej) może posłużyć do montażu pamiątkowego filmu DVD.
  Nie odzyskujemy skasowanych (nadpisanych) nośników wideo: VHS, VHSc, sVHS, Hi8, Video 8, DV.
 
  Niektóre filmy wideo wymagają naprawy. Defekty obrazu i dźwięku najczęściej dotyczą kaset VHS, VHS C, S VHS.
  Posiadamy narzędzia które pozwalają uratować większość nagrań  CZYTAJ DALEJ
  Przykład nagrania VHS przed i po naprawie (nie wszystkie defekty można naprawić !): FILM


 
    Montaż nagrań wideo.
 
    Do montażu możemy wykorzystać:
    - pliki audio i wideo w dowolnym formacie, SD, HD, 3K, 4K oraz wybrane formaty 3D
    - analogowe nagrania wideo (kasety VHS, VHSc, Video 8, Hi8, inne)
    - analogowe nagrania z kaset i taśm magnetofonowych (magnetofony, dyktafony itp.)
    - slajdy, negatywy, fotografie, dokumenty
    - realizujemy projekty wideo w formacie HTML5
   
 
  Przykład montażu HD: KAZIMIERZ DOLNY
  Przykład montażu HD z wykorzystaniem archiwalnych nagrań VHS: FILM 1  FILM 2

  Nośniki i formaty plików które możemy wykorzystać do montażu:
       wideo:  kasety VHS, VHSc, sVHS, Video 8, Hi8, digital 8, mini DV, mini DV HD, płyty BD, DVD, mini DVD,
                   PAL, SECAM, NTSC, dowolny format plików wideo w rozdzielczości SD, HD, 3K, 4K.
        audio:  kasety magnetofonowe (CC), kasety MC (sekretarki, dyktafony), taśmy magnetofonowe, płyty MD, kasety DAT,
                   dowolny format plików audio (tel. komórkowe, dyktafony cyfrowe, CD audio, DVD audio, mp3, inne)
          foto:  slajdy, negatywy, klasyczne zdjęcia, fotografie na szkle, dokumenty, dowolne pliki graficzne.
 
  Każdy z wymienionych wyżej nośników (lub ich kombinacja) może posłużyć do montażu nagrania wideo.
 
  Wykonujemy wtórny montaż nagrań.
  Stare nagrania można odświeżyć wykorzystując współczesne metody montażu i możliwości techniczne.
 
  Finalne nagranie możemy zapisać na CD, DVD, DVD-M, BD, BD-M, digital 8, mini DV, HDD lub innym nośniku.
  Płyty CD, DVD i BD otrzymują tematyczny, kolorowy, wodoodporny nadruk.
  Na życzenie możemy publikować nagranie w serwisach internetowych (np. Vimeo, You Tube, Facebook, Flickr).
 

 
    Skanujemy:
    - slajdy i negatywy (format mały, średni, duży, w tym 110 i inne)
    - zdjęcia i dokumenty do formatu A3
    - stare fotografie do formatu A3
    - fotografie na szkle do formatu 200 x 250 mm
    - zdjęcia RTG do formatu 200 x 250 mm
    - pojedyncze klatki z filmów 8 mm, super 8 mm, 35 mm, 70 mm (IMAX) 
 
    Dzięki technologii iSRD, digital ICE usuwamy kurz i drobne rysy. 
    Wykonujemy chemiczny i cyfrowy retusz skanowanych nośników.   WIĘCEJ O SKANOWANIU
 
 
 

 
    Skanujemy, przegrywamy, kopiujemy filmy 8 i super 8mm.
    Filmy 8 mm i super 8 mm skanujemy poklatkowo.
    Film po digitalizacji można poddać renowacji cyfrowej i dowolnym zabiegom montażowym.
    Skanujemy wybrane klatki filmów: 8 mm, super 8 mm, 16 mm, 35 mm, 70 mm (IMAX)
 
     Odnawiamy filmy 8 i super 8 mm
    - każdy film przed digitalizacją oczyszczamy chemicznie
    - łączymy zerwane filmy
    - usuwamy uszkodzone klatki
    - przywracamy naturalną kolorystykę (nie dotyczy filmów ORWO)
    - wykonujemy zaawansowany cyfrowy retusz filmów 8 mm, super 8 mm
    - na życzenie montujemy podkład muzyczny
 
 
 
  Przykłady cyfryzacji filmów 8 mm i super 8 mm:
  
 
  Przegrywając więcej niż jeden film 8 mm i zapisując do formatu DVD Video, płytę DVD warto wyposażyć w menu.
  Tak nagrana płyta, po uruchomieniu w odtwarzaczu DVD lub PC ułatwia dostęp do poszczególnych nagrań.
 
  Digitalizacja filmów 8 mm to złożony i czasochłonny proces.
  Pierwszą i podstawową czynnością jest ocena i ew. korekta stanu technicznego filmu (klejenie, perforacja).
  Kolejny ważny etap to czyszczenie chemiczne (usuwanie pyłków, kurzu, włosków itp.).
  Następnie cyfryzacja, przegrywanie i podstawowa obróbka cyfrowa filmu (usunięcie uszkodzonych klatek, korekta obrazu).
 
  Nie wszystkie filmy pozwalają osiągnąć przyzwoitą jakość.
  Podobnie jak w przypadku slajdów i negatywów, filmy 8 mm mogą być prześwietlone, niedoświetlone lub nieostre. 
  Filmy kolorowe mogą utracić w wyniku starzenia się naturalną kolorystykę
  i zostać zdominowane kolorem czerwonym, zielonym lub niebieskim.
 
  Istotna jest marka nośnika. Najgorzej wypadają kolorowe filmy ORWO (podobnie jak slajdy i negatywy).
  Filmy 8 mm producentów takich jak np. Kodak, Fuji, Agfa zachowują dobrą lub doskonałą jakość do dziś.
 
  Skanowanie filmu 8 mm i super 8 mm jest droższe, ale daje zdecydowanie lepszy rezultat niż inne metody cyfryzacji.
 

 
    Przegrywamy taśmy i kasety magnetofonowe.
    Kopiujemy nagrania audio z nośników MD, DAT, CD, CC, MC, HDD, DVD, mini DVD, kart pamięci i innych.
 
    - przegrywamy kasety magnetofonowe (CC), kasety MC (sekretarki i dyktafony).
    - przegrywamy taśmy magnetofonowe, dwu i czterościeżkowe (4.76 cm/s  9.53 cm/s  19.05 cm/s, 38 cm/s)
    - podejmujemy próbę odzyskania zapisu audio (kasety i taśmy magnetofonowe, dyktafony, inne)
       
    - konwertujemy pliki audio
    - odnawiamy nagrania z kaset i taśm magnetofonowych oraz innych nośników audio.
    - naprawiamy uszkodzone mechanicznie i akustycznie taśmy i kasety magnetofonowe (nie wszystkie).
 
 
 
    Próbujemy wydobywać z nagrań audio istotne treści.
    W większości przypadków oczyszczone
    nagranie jest wystarczająco zrozumiałe by posłużyć
    do wykonania stenogramu.
    
    Nagrania z taśm i kaset magnetofonowych możemy:
    - podzielić na fragmenty
    - wyciąć wskazany fragment
    - poddać odszumieniu i innym zabiegom poprawiającym jakość
 
    Przegraną kasetę lub taśmę magnetofonową zapisujemy:
    - jako zwykłą płytę Audio CD
    - jako plik: np. mp3, WAV, MP4, WMA, ATRAC, FLAC, 
       SSW, SPCA, AIFF, Ogg Vorbis, RM, AMR i innych formatach.
 
 
 
  Nagranie z taśmy lub kasety magnetofonowej może posłużyć jako ścieżka dźwiękowa
  do montażu pamiątkowego filmu DVD, BD.
 
  Koszt podziału nagrań audio na utwory lub fragmenty ustalamy indywidualnie!
  Cena zależy od sposobu zapisu i ilości podziałów (dotyczy głównie taśm i kaset magnetofonowych):
  - taniej, jeśli utwory / części są oddzielone kilkusekundowymi przerwami.
  - drożej, jeśli nagranie jest pozbawione takich przerw.

 
 przegrywanie kaset magnetofonowych na CD, kopiowanie kaset magnetofonowych, przegrywanie taśm magnetofonowych, naprawa i odnawianie kaset magnetofonowych
 

 
    Nadruki na płytach
    CD, mini DVD, DVD, BD.
 
    Nagraną płytę warto wyposażyć
    w kolorowy tematyczny nadruk.
    Druk jest odporny na światło,
    wilgoć i czynniki mechaniczne.
    Na płycie możemy wydrukować
    dowolne zdjęcie, grafikę, tekst.
 
    Takie zakończenie archiwizacji
    pozwala cieszyć się również
    jego walorami estetycznymi.
 
 
 
 
  Mamy możliwość odbioru nośników bezpośrednio od zleceniodawcy.
  Ta opcja jest możliwa po wstępnym ustaleniu wartości zlecenia i dotyczy następujących miejscowości:
 
  Warszawa (Śródmieście, Mokotów, Wola, Ochota, Żoliborz, Włochy, Ursus, Ursynów),
  Piastów, Pruszków, Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna, Grodzisk Mazowiecki, Błonie,
  Ożarów Mazowiecki, Nadarzyn, Komorów.
 
                      Usługi realizujemy również wysyłkowo PL/UE                                            KONTAKT
 
 

przegrywanie kaset wideo VHS, naprawa kaset VHS, kopiowanie kaset VHS, digitalizacja kasety VHS, archiwizacja kasety VHS na DVD, naprawa kaset VHS, VHS na DVD, nadruki DVD, montaż filmów, montaż nagrań, montaż klipów wideo, cyfryzacja filmów 8 mm,   
naprawa kasety wideo, odnawianie nagrań wideo, renowacja nagrań wideo, kopiowanie nagrań wideo na DVD, przegrywanie kaset NTSC, przegrywanie filmów 8mm,
archiwizacja filmów 8mm na DVD, digitalizacja filmów 8mm, naprawa filmów 8mm, odnawianie filmów 8mm, renowacja filmów 8mm, nagrywanie płyt DVD, obróbka nagrań wideo,
kopiowanie DVD , nagrywanie płyt CD, nagrywanie płyt Blu Ray, montaż nagrań wideo, montaż pamiątkowych filmów, przegrywanie kaset magnetofonowych,
cyfryzacja filmów 16 mm, Authoring DVD, przegrywanie filmów 16 mm, digitalizacja filmów 16mm,
Authoring Blu Ray, Warszawa, Szczecin, Koszalin, Gdańsk, Gdynia, Olsztyn, Gorzów, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Białystok, Łódź, Zielona Góra, Wrocław, przegrywanie kaset z Kanady i USA, archiwizacja filmów 16 mm, kopiowanie filmów 8 mm, kopiowanie filmów 16 mm, cyfryzacja slajdów, cyfryzacja negatywów, cyfryzacja zdjęć,   
Opole, Jelenia Góra, Katowice, Gliwice, Kraków, Tarnów, Rzeszów, Przemyśl, Lublin, konwersja plików wideo, konwersja plików audio, przegrywanie VHS, przegrywanie kaset z USA,
Medias studio - Warszawa - Pruszków - Grodzisk Mazowiecki, archiwizacja, digitalizacja, przegrywanie, skanowanie, montaż, naprawa - audio, wideo, foto,   
przegranie kasety VHS, STANDARD 15zł/h, STANDARD + 22 zł/h, przegranie kasety magnetofonowej od 15 zł, odzyskiwanie nagrań audio od 20 zł, naprawa kaset wideo od 10 zł