Google+
Medias studio - Twój cyfrowy świat
 
skanowanie, przegrywanie, archiwizacja, montaż wideo, fotografia reklamowa
 
 
Ta strona, oraz jej podstrony wykorzystuje cookies wyłącznie do celów statystycznych.
Sprawdź do czego służą pliki cookies, i jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce.
 
 
 
 
 
     Digitalizujemy, archiwizujemy i przegrywamy
   nośniki audio, wideo, foto.
 
    Przegrywamy i odnawiamy nagrania z kaset wideo,
    kaset i taśm magnetofonowych, filmów 8 i 16 mm.
    Skanujemy i odnawiamy slajdy, negatywy, fotografie,
    fotografie na szkle, zdjęcia RTG.
    Montujemy nagrania wideo i audio. 
 
    -  skanujemy slajdy i negatywy (max. 200 x 250 mm)
    -  skanujemy zdjęcia RTG (max. 200 x 250 mm)
    -  skanujemy slajdy i negatywy na szkle (max. 200 x 250 mm)
    -  skanujemy fotografie i dokumenty do A3
    -  skanujemy filmy 8 mm i super 8mm (720p) 
    -  skanujemy pojedyncze klatki filmów:
        8 mm, super 8 mm, 16 mm, 35 mm i 70 mm (IMAX)
    -  wykonujemy retusz skanowanych materiałów

 
 
      -  przegrywamy filmy 8 mm, super 8 mm (tylko skanowanie), 16 mm (tylko real time)
      -  przegrywamy kasety wideo: VHS, VHS C, S VHS, Video 8, Hi 8 (PAL, SECAM, MESECAM, NTSC)
      -  kopiujemy kasety digital 8, mini DV, mini DV HD (PAL, NTSC)
      -  przegrywamy kasety i taśmy magnetofonowe (magnetofony, sekretarki, dyktafony)
 
      -  odnawiamy chemicznie i cyfrowo: slajdy, negatywy, filmy 8 i 16 mm, stare fotografie (kurz, pleśń, rysy)
      -  naprawiamy uszkodzone kasety wideo, kasety i taśmy magnetofonowe (defekty mechaniczne, pleśń, inne)
      -  oczyszczamy i odnawiamy nagrania z kaset wideo, kaset i taśm magnetofonowych, dyktafonów
 
      -  wykonujemy złożony montaż wideo i audio z wykorzystaniem różnorodnych nośników źródłowych 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Nagranie z kasety wideo można:
 
 
 
     - zapisać jako zwykłe DVD Video lub jako plik, bez obróbki czyli "tak jak leci*"
     - przed zapisaniem na płycie lub w pliku usunąć z nagrania przerwy, defekty
     - podzielić na sceny, tematy, daty, wykonać dowolny montaż
     - poddać cyfrowej renowacji
 
     Taśmę w kasecie można też oczyścić mechanicznie z kurzu i utlenionej warstwy.
     Ta opcja dotyczy głównie kaset VHS, VHS c, s VHS.
 
    * Jeśli nie zostanie ustalone inaczej tą wersję stosujemy domyślnie
 
 
 
                              

.
   Przegrywamy kasety VHS, VHS C, S VHS, Hi 8, Video 8, Digital 8, mini DV, mini DV HD.
   Pracujemy z nagraniami w standardzie: PAL, SECAM, MESECAM, NTSC.
 
   Naprawiamy uszkodzone kasety VHS, VHS C, S VHS, Hi8, Video 8, Digital 8, mini DV:
   - zerwana taśma, uszkodzona mechanika kasety
   - pleśń, grzyb i inne zabrudzenia (skuteczność zależy od stopnia degradacji kasety)
   - defekty obrazu i dźwięku (nie wszystkie !)
   - wykonujemy wtórny montaż pamiątkowych nagrań  
 
 
  Na życzenie nagrania wideo możemy poddać obróbce polegającej na usunięciu zbędnych fragmentów,
  korekcie parametrów obrazu, dodaniu ścieżki audio, napisów, efektów itp.
  Nagranie z kasety VHS (lub innej) może posłużyć do montażu pamiątkowego filmu DVD.
  Nie odzyskujemy skasowanych (nadpisanych) nośników wideo: VHS, VHSc, sVHS, Hi8, Video 8, DV.
 
  Niektóre filmy wideo wymagają naprawy. Defekty obrazu i dźwięku najczęściej dotyczą kaset VHS, VHS C, S VHS.
  Posiadamy narzędzia które pozwalają uratować większość nagrań  CZYTAJ DALEJ
  Przykład nagrania VHS przed i po naprawie (nie wszystkie defekty można naprawić !): FILM


 
    Montaż nagrań wideo.
 
    Do montażu możemy wykorzystać:
    - pliki audio i wideo w dowolnym formacie, SD, HD, 3K, 4K oraz wybrane formaty 3D
    - analogowe nagrania wideo (kasety VHS, VHSc, Video 8, Hi8, inne)
    - analogowe nagrania z kaset i taśm magnetofonowych (magnetofony, dyktafony itp.)
    - slajdy, negatywy, fotografie, dokumenty
    - realizujemy projekty wideo w formacie HTML5
   
 
  Przykład montażu HD: KAZIMIERZ DOLNY
  Przykład montażu HD z wykorzystaniem archiwalnych nagrań VHS: FILM 1  FILM 2

  Nośniki i formaty plików które możemy wykorzystać do montażu:
       wideo:  kasety VHS, VHSc, sVHS, Video 8, Hi8, digital 8, mini DV, mini DV HD, płyty BD, DVD, mini DVD,
                   PAL, SECAM, NTSC, dowolny format plików wideo w rozdzielczości SD, HD, 3K, 4K.
        audio:  kasety magnetofonowe (CC), kasety MC (sekretarki, dyktafony), taśmy magnetofonowe, płyty MD,
                   dowolny format plików audio (tel. komórkowe, dyktafony cyfrowe, CD audio, DVD audio, mp3, inne)
          foto:  slajdy, negatywy, klasyczne zdjęcia, fotografie na szkle, dokumenty, dowolne pliki graficzne.
 
  Każdy z wymienionych wyżej nośników (lub ich kombinacja) może posłużyć do montażu nagrania wideo.
 
  Wykonujemy wtórny montaż nagrań.
  Stare nagrania można odświeżyć wykorzystując współczesne metody montażu i możliwości techniczne.
 
  Finalne nagranie możemy zapisać na CD, DVD, DVD-M, BD, BD-M, digital 8, mini DV, HDD lub innym nośniku.
  Płyty CD, DVD i BD otrzymują tematyczny, kolorowy, wodoodporny nadruk.
  Na życzenie możemy publikować nagranie w serwisach internetowych (np. Vimeo, You Tube, Facebook, Flickr).
 

 
    Skanujemy:
    - slajdy i negatywy (format mały, średni, duży, w tym 110 i inne)
    - zdjęcia do formatu A4
    - stare fotografie 
    - fotografie na szkle do formatu A5
    - zdjęcia RTG do formatu A5
    - pojedyncze klatki z filmów 8 mm, super 8 mm, 35 mm, 70 mm (IMAX) 
 
    Dzięki technologii iSRD, digital ICE usuwamy kurz i drobne rysy. 
    Wykonujemy chemiczny i cyfrowy retusz skanowanych nośników.   WIĘCEJ O SKANOWANIU
 
 
 

 
    Przegrywamy (digitalizujemy) filmy 8 mm, super 8mm i 16 mm.
    Stosujemy metodę real time lub skanowanie poklatkowe (tylko 8 i super 8 mm). 
    Film po digitalizacji można poddać dowolnym zabiegom montażowym.
    Skanujemy wybrane klatki filmów: 8 mm, super 8 mm, 16 mm, 35 mm, 70 mm (IMAX)
 
     Odnawiamy filmy 8 i 16 mm:
    - każdy film przed digitalizacją oczyszczamy chemicznie
    - łączymy zerwane filmy
    - usuwamy uszkodzone klatki
    - przywracamy naturalną kolorystykę (nie dotyczy filmów ORWO)
    - na życzenie montujemy podkład muzyczny
 
 
 
  Przykład digitalizacji filmu 8 mm: METODA REAL TIME     SKANOWANIE POKLATKOWE
 
  Przegrywając więcej niż jeden film 8 mm i zapisując do formatu DVD Video, płytę DVD warto wyposażyć w menu.
  Tak nagrana płyta, po uruchomieniu w odtwarzaczu DVD lub PC ułatwia dostęp do poszczególnych nagrań.
 
  Digitalizacja filmów 8 mm to złożony i czasochłonny proces.
  Pierwszą i podstawową czynnością jest ocena i ew. korekta stanu technicznego filmu (klejenie, perforacja).
  Kolejny ważny etap to czyszczenie chemiczne (usuwanie pyłków, kurzu, włosków itp.).
  Następnie digitalizacja i podstawowa obróbka cyfrowa filmu (usunięcie uszkodzonych klatek, korekta obrazu).
 
  Nie wszystkie filmy pozwalają osiągnąć przyzwoitą jakość.
  Podobnie jak w przypadku slajdów i negatywów, filmy 8 mm mogą być prześwietlone, niedoświetlone lub nieostre.
  Filmy kolorowe mogą utracić w wyniku starzenia się naturalną kolorystykę
  i zostać zdominowane kolorem czerwonym, zielonym lub niebieskim.
 
  Istotna jest marka nośnika. Najgorzej wypadają kolorowe filmy ORWO (podobnie jak slajdy i negatywy).
  Filmy 8 mm producentów takich jak np. Kodak, Fuji, Agfa zachowują dobrą lub doskonałą jakość do dziś.
 
  Skanowanie filmu 8 mm i super 8 mm choć jest droższe, zawsze daje zdecydowanie lepszy rezultat.
 
 

 
    Przegrywamy (kopiujemy, digitalizujemy) taśmy i kasety magnetofonowe.
    Digitalizujemy i odnawiamy nagrania z kaset i taśm magnetofonowych, sekretarek i dyktafonów.
 
    - przegrywamy kasety magnetofonowe (CC), kasety MC (sekretarki i dyktafony).
    - przegrywamy taśmy magnetofonowe, dwu i czterościeżkowe (4.76 cm/s  9.53 cm/s  19.05 cm/s)
    - odzyskujemy zapis wykonany w trudnych warunkach dźwiękowych (kasety i taśmy magnetofonowe,
       sekretarki, dyktafony, telefony komórkowe).
    - konwertujemy pliki audio
    - odnawiamy nagrania z kaset i taśm magnetofonowych.
    - naprawiamy uszkodzone mechanicznie i akustycznie taśmy i kasety magnetofonowe (nie wszystkie).
 
 
 
    Wydobywamy z nagrań istotne treści (sekretarki,dyktafony,
    telefony komórkowe). W większości przypadków oczyszczone
    nagranie jest wystarczająco zrozumiałe by posłużyć
    do wykonania stenogramu.
    
    Nagrania z taśm i kaset magnetofonowych możemy:
    - podzielić na fragmenty
    - wyciąć wskazany fragment
    - poddać odszumieniu i innym zabiegom poprawiającym jakość
 
    Przegraną kasetę lub taśmę magnetofonową zapisujemy:
    - jako zwykłą płytę CD
    - jako plik: np. mp3, MIDI, WAV, MP4, WMA, ATRAC, FLAC, 
       SSW, SPCA, AIFF, Ogg Vorbis, RM, AMR i innych formatach.
 
 
 
  Nagranie z taśmy lub kasety magnetofonowej może posłużyć jako ścieżka dźwiękowa
  do montażu pamiątkowego filmu DVD, BD.
 
  Koszt podziału nagrań audio na utwory lub fragmenty ustalamy indywidualnie!
  Cena zależy od sposobu zapisu i ilości podziałów (dotyczy głównie taśm i kaset magnetofonowych):
  - taniej, jeśli utwory / części są oddzielone kilkusekundowymi przerwami.
  - drożej, jeśli nagranie jest pozbawione takich przerw.

 
 przegrywanie kaset magnetofonowych na CD, kopiowanie kaset magnetofonowych, przegrywanie taśm magnetofonowych, naprawa i odnawianie kaset magnetofonowych
 

 
    Nadruki na płytach
    CD, mini DVD, DVD, BD.
 
    Nagraną płytę warto wyposażyć
    w kolorowy tematyczny nadruk.
    Druk jest odporny na światło,
    wilgoć i czynniki mechaniczne.
    Na płycie możemy wydrukować
    dowolne zdjęcie, grafikę, tekst.
 
    Takie zakończenie archiwizacji
    pozwala cieszyć się również
    jego walorami estetycznymi.
 
 
 
 
  Mamy możliwość odbioru nośników bezpośrednio od zleceniodawcy.
  Ta opcja jest możliwa po wstępnym ustaleniu wartości zlecenia i dotyczy następujących miejscowości:
 
  Warszawa (Śródmieście, Mokotów, Wola, Ochota, Żoliborz, Włochy, Ursus, Ursynów),
  Piastów, Pruszków, Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna, Grodzisk Mazowiecki, Błonie,
  Ożarów Mazowiecki, Nadarzyn, Komorów.
 
                      Usługi realizujemy również wysyłkowo PL/UE                                            KONTAKT
 
 

przegrywanie kaset wideo VHS, naprawa kaset VHS, kopiowanie kaset VHS, digitalizacja kasety VHS, archiwizacja kasety VHS na DVD, naprawa kaset VHS, VHS na DVD, nadruki DVD, montaż filmów, montaż nagrań, montaż klipów wideo, cyfryzacja filmów 8 mm,   
naprawa kasety wideo, odnawianie nagrań wideo, renowacja nagrań wideo, kopiowanie nagrań wideo na DVD, przegrywanie kaset NTSC, przegrywanie filmów 8mm,
archiwizacja filmów 8mm na DVD, digitalizacja filmów 8mm, naprawa filmów 8mm, odnawianie filmów 8mm, renowacja filmów 8mm, nagrywanie płyt DVD, obróbka nagrań wideo,
kopiowanie DVD , nagrywanie płyt CD, nagrywanie płyt Blu Ray, montaż nagrań wideo, montaż pamiątkowych filmów, przegrywanie kaset magnetofonowych,
cyfryzacja filmów 16 mm, Authoring DVD, przegrywanie filmów 16 mm, digitalizacja filmów 16mm,
Authoring Blu Ray, Warszawa, Szczecin, Koszalin, Gdańsk, Gdynia, Olsztyn, Gorzów, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Białystok, Łódź, Zielona Góra, Wrocław, przegrywanie kaset z Kanady i USA, archiwizacja filmów 16 mm, kopiowanie filmów 8 mm, kopiowanie filmów 16 mm, cyfryzacja slajdów, cyfryzacja negatywów, cyfryzacja zdjęć,   
Opole, Jelenia Góra, Katowice, Gliwice, Kraków, Tarnów, Rzeszów, Przemyśl, Lublin, konwersja plików wideo, konwersja plików audio, przegrywanie VHS, przegrywanie kaset z USA,
Medias studio - Warszawa - Pruszków - Grodzisk Mazowiecki, archiwizacja, digitalizacja, przegrywanie, skanowanie, montaż, naprawa - audio, wideo, foto,   
przegranie kasety VHS, STANDARD 15zł/h, STANDARD + 22 zł/h, przegranie kasety magnetofonowej od 15 zł, odzyskiwanie nagrań audio od 20 zł, naprawa kaset wideo od 10 zł

  
Wspierane przez Hosting o12.pl