digitalizacja filmów 8mm, super 8mm Warszawa

Przykładowy skan filmu 8mm_6
Przykładowy skan filmu 8mm_4
Przykładowy skan filmu 8mm_3
Przykładowy skan filmu 8mm_2
Przykładowy skan filmu 8mm_1

KONTAKT

CENNIK

STRONA GŁÓWNA

skanowanie filmów 8mm Warszawa, digitalizacja filmów 8mm Warszawa, przegrywanie filmów 8mm Warszawa

Gdańsk, Szczecin, Olsztyn, Bydgoszcz, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków, Łódź

 

Film super 8mm przygotowany do skanowania, Skanowanie filmów 8mm Warszawa.
Przykładowy skan filmu 8mm_5

Więcej przykładów na naszym kanale: YouTube

Poprawna cyfryzacja filmów 8mm to złożony proces. Aby osiągnąć

zadowalający efekt, należy film przygotować. Niektóre filmy 8mm

wymagają naprawy (np. klejenie). Dobrze też oczyścić go z kurzu,

włosków itp. Są też takie, które należy uelastycznić. Po kilkudziesięciu

latach mogą się zrobić sztywne i kruche co utrudnia skanowanie.

Dla końcowego efektu, nie bez znaczenia, jest też ogólna jakość

filmu 8mm. Nawet najbardziej zaawansowany skaner nie poradzi sobie,

jeśli film będzie mocno prześwietlony, niedoświetlony lub rozmyty.

Problemem będzie też uszkodzona perforacja.

Jest niezbędna do poprawnej pracy skanera filmów 8mm.

Przykłady skanowania i obróbki (AI) filmów super 8mm, 1080p

(ze względu na ograniczenia rozmiaru, pliki są mocno skompresowane, w naturze wyglądają znacznie lepiej)

Przykłady digitalizacji filmów 8mm metodą skanowania poklatkowego.

Rozdzielczość 720p

Jakość filmów 8mm, super 8mm i DS8 bywa bardzo różna.

Filmy mogą mieć wady powstałe w momencie rejestracji (prześwietlenie, niedoświetlenie, brak ostrości)

lub wynikające z niewłaściwego procesu chemicznego (nienaturalna kolorystyka i inne wady).

Sprzęt na którym były odtwarzane, warunki przechowywania i czas też mają ogromne znaczenie.

Digitalizując filmy 8mm metodą skanowania, można mieć pewność że osiągniemy najlepszy możliwy efekt.

Skaner filmów to najważniejszy sprzęt w procesie cyfryzacji, ale nie tylko on decyduje o jakości kopii cyfrowej.

Filmy 8mm należy przygotować do digitalizacji (usunięcie kurzu, naprawia łączeń, niekiedy czyszczenie chemiczne).

Dla uzyskania jeszcze lepszego efektu, można wykonać cyfrowy retusz.

Przegrywanie filmów 8mm Warszawa

WAŻNA INFORMACJA dotycząca filmów 8mm, super 8mm, DS8.

Nie należy uruchamiać filmów na projektorze. Kilkudziesięcioletni sprzęt,

przechowywany w garażu lub piwnicy, nie może być w pełni sprawny.

Próba zaspokojenia ciekawości, może skutkować uszkodzeniem filmu.

Skanowanie poklatkowe to najlepsza metoda digitalizacji filmów 8mm.

Każda klatka jest skanowana i zapisywana jako oddzielny obraz.

Następnie, odpowiedni program łączy pliki graficzne w plik wideo.

Dzięki skanowaniu, cyfrowa kopia filmu 8mm ma doskonałą ostrość,

szeroki zakres tonalny, poprawną kolorystykę i brak migotania obrazu.

Skanowanie filmów 8mm Warszawa

Cyfryzacja starych filmów super 8mm. Skanowanie filmów 8mm Warszawa.
Film 8mm przygotowany do skanowania. Skanowanie filmów 8mm Warszawa.

- skanujemy filmy 8mm, super 8mm, DS8

- skanujemy udźwiękowione filmy super 8mm

- wykonujemy cyfrowy retusz filmów 8mm

- naprawiamy uszkodzone filmy 8mm

Skanowanie filmów 8 mm